Herresäten i Tjust

Med stor berättarglädje skildrar Leif Rosenblad historien om herrgårdarna i Tjust, som täcker området i nordöstra Småland och ett litet stycke av sydöstra Östergötland. För första gången finns ett samlat verk, som beskriver platserna där herrgårdarna uppfördes, byggnadernas historia och nutid sammankopplade med ägare och händelser. Med undantag av några få, har herrgårdarna tidigare enbart beskådats från utsidan. Genom foto grafen Johnny Franzéns fantastiska bildmaterial visas interiören och miljöer upp på många platser, där allmänheten annars inte har tillträde. Leif Rosenblad är verksam inom områdena konst-, arkitektur- och kulturhistoria och har under 30 år som guide och föreläsare, samlat på sig ett gediget material, men i samband med författandet av Herresäten i Tjust kommit över material som aldrig tidigare publicerats. Författaren tar oss med på en 160-sidors inspirerande resa i tid och rum där läsaren får inblick i livet på totalt tjugo herrgårdar i Tjust, inte bara ur ett lokalt perspektiv, utan även ur ett nationellt och europeiskt.

OBS! BOKEN ÄR SLUTSÅLD!

Inbunden
265 x 244 mm
159 sidor
Utgivning: 2007
Position Förlag
Författare: Leif Rosenblad
Formgivning: Niklas Wrångberg
Foto: Johnny Franzén
ISBN: 9789197708807