OFFENTLIG KONST/ART

BANK Street Art Festival 2020. Elskåp i Almvik.
BANK Street Art Festival 2020. Elskåp i Edsbruk.
BANK Street Art Festival 2020. Elskåp i Gamleby.
BANK Street Art Festival 2020. Elskåp i Gamleby.

Serie-strip. 1200 x 900 mm. Monterad i de kommunala omklädningshytterna på badplatserna.
Informationsskylt vid Lekparken i Gamleby med bronsålderstema. Format: 1,5 x 1 m.